به گزارش روابط عمومي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، اولين جلسه شوراي پژوهشي در تاريخ 10 ارديبهشت ١٤٠٠ باحضور رياست، معاونين و اعضاي شوراي پژوهشي در سالن جلسات پژوهشكده با تلاوت ايات قران کریم برگزار گرديد. در ابتداي جلسه دكتر صيادبوراني، رئيس‌ پژوهشكده در خصوص اقدامات انجام شده در جهت تحقق شعار سال ازجمله برگزاری جلسه با ریاست پارک علم و فناوری گیلان، نشست تخصصی با دو شركت دانش بنیان و مکاتبات انجام شده با اداره کل شیلات استان گیلان توضیح دادند. در ادامه اين جلسه يك پروپزال تحقيقاتي در زمينه توليد آزمايشگاهی پروبيوتيك بومي مطرح شد و پس از توضيحات مجري و بحث و تبادل نظر، به شرط رفع نواقص مورد تصويب قرارگرفت. همچنين مصوب شد که بخش ها و ایستگاهها درخصوص تحقق شعار سال" توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرین " و همچنین مصوبه هيت وزيران درخصوص پرداخت اعتبارات كم بهره شامل هوشمندسازي كشاورزي، كاهش ضايعات، واكسن و … و معرفی ايده هاي قابل ارائه به صندوق حمايت از پژوهشگران با توجه به تفاهم نامه امضا شده في مابين رياست موسسه تحقيقات علوم شيلاتي و رياست صندوق حمايت از پژوهشگران به معاونت پژوهشي اعلام نمایند.