به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور  همگام با سیاست های کلان تولید جهادی در کشور این پژوهشکده در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک علمی_ ترویجی با شرکت مکین دریا کاسپین اقدام به معرفی و بررسی گونه های بومی به منظور تقویت صنعت پرورش ماهی در قفس در دریای کاسپین نموده و در گام اول با ذخیره سازی بچه ماهیان آزاد نسل سوم اهلی تولید شده در مرکز تحقيقات ماهيان سردآبی كشور (تنکابن) در قفس های شناور شرکت مذکور در آذر ماه ۱۳۹۹ با میانگین وزن ۲۰۰ گرم موفق به برداشت ماهیانی با میانگین وزن ۱۲۰۰ گرم با نظارت و بررسی های علمی کارشناسان پژوهشکده، همکاری و حمایت های همه جانبه همکاران مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی و اداره کل شیلات استان گیلان در بازه زمانی ۱۰ ماه گردیده است. طی مراسمی که با حضور دکتر صیادبورانی، رئیس پژوهشکده، نماینده شرکت مکین دریا کاسپین و تنی چند از پژوهشگران و کارشناسان در محل استقرار قفس های پرورش ماهیان آزاد صورت گرفت، مولدین ماهی آزاد از قفس ها صید گردیده و جهت نگهداری به یکی از مراکز پرورش ماهیان سردآبی استان انتقال یافتند. این پژوهشکده در نظر دارد در گام بعدی از تحقیقات خود با توجه به نتایج و مولدین با کیفیت بدست آمده اقدام به مولدسازی (ایجاد شرایط رسیدگی و فرآیندهای پیش از تکثیر) و تکثیر از مولدین به دست آمده در فصل تکثیر پیش روی نماید. لازم به ذکر است تفاهم همکاری مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و شرکت مکین دریا کاسپین در فاز جدید با مطالعه بر روی گونه های دیگری از جمله ماهی کپور سازان و ماهی سفید به منظور پرورش ماهی در قفس برنامه ريزی گردیده است.