به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور روز سه شنبه مورخ 10 خرداد ۱۴۰1 در راستاي هم افزايي بخش هاي تحقيقاتي ،اجرايي و دانشگاهی، نشستی یک روزه با مشارکت سازمان شیلات ایران با عنوان بازسازی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر با تاکید بر ماهی سفید با 8 سخنرانی با عناوین، مبانی بازسازی ذخایرآبزیان (سخنران: دکتر محمود حافظیه)، اقدامات سازمان شيلات ايران در بازسازي ذخاير ژنتيكي ماهي سفيد در حوزه جنوبي درياي خزر(سخنران:دکترناصرکرمی راد)، تاريخچه بازسازي ذخاير ماهي سفيد(سخنران: مهندس بهرام رضوی صیاد) ، تغییرات ذخایر ماهی سفید و ارتباط آن با بازسازی ذخایر(سخنران: دکتر حسن فضلی)، عوامل موثر بر موفقيت برنامه هاي بازسازي ذخاير آبزيان(سخنران: دکتر شهرام عبدالملکی)، اهمیت بازسازی ذخایر بر صید ماهیان استخوانی مسایل و مشکلات –پیشنهادات و راهکارها(سخنران: مهندس مسعود نیک پور)، تحلیل روند بازسازی ذخایر ماهی سفید درآبهای ایرانی دریای خزر با روش SWOT-FAHP(سخنران: دکتر محدثه احمدنژاد) و معرفی اندازه مناسب رهاسازی بچه ماهی سفید(سخنران:دکتر محمد صیادبورانی) توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این نشست نسبت به جمع بندی موضوعات مطرح شده توسط سخنرانان و آینده پژوهي در زمينه بازسازي ذخاير ماهيان اقتصادي درياي خزر با تاكيد بر ماهي سفيد، راهکارها و پیشنهاداتی اتخاذ گردید. اهم مصوبات این وبینار به شرح ذیل می باشد.
-ایجاد بانک ژن زنده از جمعیت‌های مختلف گونه هدف .
-شناخت دقیق از اکوسیستم به منظور انتخاب مکان مناسب رهاسازی جهت  تسهیل در مهاجرت ماهیان رودکوچ مثل ماهی سفید، کپور، کلمه، شاه کولی، سیاه کولی، سوف، سیم ... و حتی ماهیان خاویاری .
- قانونمند كردن ماهيگيري .
- بازسازي مكان هاي تخريب شده تخمريزي طبيعي.
-افزايش بهره برداري از طريق تكثير مصنوعي استاندارد و بازسازي ذخيره.
- کاهش کمی تعداد بچه ماهیان تولید شده و جبران آن با ارتقای کیفیت بچه ماهیان .
-ايجاد زيستگاههاي مصنوعی جهت تکثیر و سپری شدن مراحل نوزادی.
- استفاده از تكنيك سلولهاي بنيادي جهت بازسازي ذخاير.
- توجه بيشتر به تکثیر طبیعی و حفاظت از رودخانه ها و تالابهای مهم شیلاتی با همکاری کلیه نهادها و مسئولین محلی مثل فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها، دهیاری ها .
- تغییر بازه زمانی صید و یا محدودیت فعاليت صيد در زمان مهاجرت تخمريزي ماهي سفید و سایر گونه های رودرو.
- انجام تكثير و رهاسازي بچه ماهيان به نسبت تعداد مولدين بدست آمده از هر رودخانه جهت تقويت ذخاير ماهي سفيد در مناطق مختلف و توزيع مكاني مناسب و حفظ ذخایر ژنتیکی.
- ترويج و انتقال يافته هاي پژوهشي در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان 
-توجه به موضوع Sea ranching 
در پايان، دكتر محمود بهمني رئیس موسسه تحقیقات علوم شيلاتي كشوربه منظور هم افزايي بین دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و بخصوص بخش خصوصی جهت  اهداف بازسازی ذخایر پیشنهاد تشکیل کارگروه  راهبردی را ضروری دانسته و آمادگی موسسه را جهت انجام پروژه‌های کاربردی در این خصوص اعلام نمود و  برگزاري نشست تحقيقاتي و اجرايي حداقل هر سه ماه يكبار با  دعوت از بخش خصوصی، اتحادیه ها را تاکید کردند.
.