به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،محققین این پژوهشکده در عملیات رهاسازی بچه ماهیان سفید تولید شده دراستخرساحلی تعاونی صیادی پره شهدای جوکندان شهرستان تالش که با حضور مدیرکل، معاونت صید، سرپرست حراست شیلات استان، رئیس شیلات شهرستان تالش و جمعی از کارشناسان برگزار گردید، شرکت داشتند.در این مراسم، محققین این پژوهشکده اقدام به نمونه گیری و زیست سنجی بچه ماهیان نموده و با مشخص شدن وزن میانگین بالای یک گرم، رهاسازی بچه ماهیان به مصب رودخانه مجاور پره صورت گرفت. طرح تولید بچه ماهیان سفید در استخرهای ساحلی استان گیلان از سال 1398، با هدف کمک به حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر به همت معاونت صید شیلات استان، همیاری این پژوهشکده و با همکاری شورای محل، اتحادیه ها و نهادهای مردمی انجام می گیرد.