به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، ریاست، معاونین اداری و مالی، پژوهش و فناوری و روسای بخش های اداري ، مالي ، پشتيباني ، حراست ، عمراني و تحقیقاتی و ایستگاههای تابعه پژوهشکده در جلسه وبیناری که توسط حوزه معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه در تاریخ 29 خرداد 1401برگزار گردید، شرکت کردند. در ابتدای جلسه دکتر صياد بورانی، رئیس پژوهشکده ضمن قدردانی از پیگیری های دکتر قائدنیا و همکاران ستاد موسسه نسبت به در خواست های پژوهشکده، گزارش اجمالی از وضعیت اعتبارات هزینه ای و پروژه ها، هزینه کردها و برخی مطالبات پرسنلی، در نظر گرفتن اعتبار مجزا براي ايستگاها، برقراري اعتبار خوراك آبزيان، متناسب كردن اعتبار پروژه ها براساس نرخ تورم سال جاري، تخصيص اعتبار براي تعمير، سرويس، كاليبراسيون و تجهيز دستگاه ها، پروژه هاي عمراني در حال اجرا و در حال پي گيري، كمبود نيروي انساني در برخي از واحدها، و ... مطالبي مطرح نمودند، در ادامه دکتر میرهاشمی نسب، معاون اداری و مالی در خصوص درخواست تعیین سهم سرانه بودجه پژوهشکده، درخواست اعتبار برای صرف امور جاری، عیین تکلیف تمدید و مبلغ قرارداد سرویس های ایاب و ذهاب ایستگاه فومن و پژوهشکده، درخواست بازبینی فرمهای ارزشیابی عملکرد، رتبه، ارتقا و پایه تشویقی همکاران غیرهیات علمی، تعیین تکلیف برخی مطالبات معوق همکاران، درخواست افزایش سرانه اضافه کار همکاران و امکان برقراری اضافه کار برای نیروهای شرکتی، مسائل مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی همکاران پیمانی و شرکتی ایثارگر به رسمی قطعی، ابلاغیه میزان ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی مطالبي بیان نمودند. دکتر قاسمی، معاون پژوهش و فناوری به تاثیر بازنشستگی همکاران تکنسین و کارشناس و تاثیر آن بر روند اجرای پروژه ها، درخواست اعتبار برای خرید و تچهیز آزمایشگاهها، کالیبراسیون دستگاهها و امنیت آزمایشگاهها، درخواست اعتبار برای پارتیشن بندی استخرهای ایستگاه فومن به عنوان مقدمات تبدیل شدن به مزرعه نوآوری، امکان اصلاح اعتبار پروژها صحبت کردند. دکتر صلواتیان، رئیس ایستگاه تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان در خصوص موارد نیازمند تعمیر با تجهیز ایستگاه از جمله تعمیر حوضچه ها، سیستم لوله کشی شوفاژخانه، تعمیر و تجهیز سیستم حفاظتی و دوربین های ایستگاه صحبت کردند. در ادامه، مهندس شعبانپور، مدير امور مالی و مهندس صلح جو، مدیر امور اداری و پشتیبانی به ترتیب گزارش اجمالی از وضعیت اعتبارات و هزینه ها و همچنین آمار پرسنل پژوهشکده و ایستگاههای تابعه ارائه نمودند. پس از استماع سخنان همکاران پژوهشکده، دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی از تلاش های صورت گرفته توسط مجموعه همکاران پژوهشکده قدردانی نموده و با اشاره به وجود بعضی محدودیت برای اجرایی شدن برخی درخواست ها، از انتظار موسسه برای تحقق درآمد پیش بینی شده برای پژوهشکده صحبت نمودند. مهندس آذینی، معاون اداری و پشتیبانی با اشاره به قوانین و مقررات اداری نسبت به عدم امکان تغییر در آئین نامه های رتبه، ارتقا و پایه تشویقی و از طرفی تغییرات در ساختار نیروی انسانی و همچنین امکان جذب نیروهای جدید فقط از طریق آزمون های استخدامی صحبت کردند. در ادامه، مهندس نامدار، مدیر امور مالی، مهندس رضوانی، مدیر برنامه ریزی و بودجه و مهندس فایضی، مدیر حراست توضیحاتی در خصوص موارد مطرح شده در حوزه تحت مدیریت خود ارائه نمودند.