به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، مراسم رهاسازی بچه ماهیان سفید تولید شده دراستخرساحلی تعاونی صیادی پره شهدای میان پشته شهرستان بندرانزلی با حضورمسئولین شیلات و نماینده پژوهشکده در تاریخ 2 تیر 1401 انجام پذیرفت. این طرح با همکاری مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، اداره کل شیلات استان و اتحادیه تعاونی صیادی پره استان در 15 شرکت تعاونی در حال انجام است. هدف از این فعالیت، حفظ تنوع ژنتیکی، مشارکت مردمی در بازسازی، ترمیم و افزایش ذخایر آبزیان بوده که دراین مراسم بچه ماهیان سفید تولید شده پس از زیست سنجی و بررسی سلامت آنها توسط کارشناسان این پژوهشکده، به رودخانه همجوار تعاونی پره در نزدیکی مصب رهاسازی گردید. بنابراظهارات مدیرکل شیلات گیلان، انجام این فعالیت در بازسازی ذخایر ماهیان نقش و اهمیت ویژه ای داشته و از مدیران استانی و همچنین سازمان شیلات ایران خواهان تخصیص اعتبار برای این طرح شدند و از نقش سازنده پژوهشکده در خصوص نظارت بر تولید و رهاکرد بچه ماهیان قدردانی نمودند.