به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جلسه ای در روز پنجشنبه مورخ ٩ تيرماه ١٤٠١ در محل استانداري گيلان با حضور استاندار، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان، وزارت نيرو، معاونين وزارت جهاد كشاورزي و نيرو، مسئولين استاني و اعضاي مراكز تحقيقاتي استان از جمله با حضور رييس پژوهشكده آبزي پروري كشور و سرپرست مركز فرآوري آبزيان انجام گرفت. در ابتدا رييس سازمان جهاد كشاورزي به تبيين سياست هاي سازمان، عملكرد حوزه هاي مختلف كشاورزي پرداخت و اشاره داشت كه در توليد محصولات استراتژيك همچون برنج، چاي، مرغ، فندق ، كيوي، زيتون، محصولات شيلاتي و ... استان گيلان داراي رتبه هاي نخست در كشور مي باشد و خواستار حمايت مسئولان در تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي بخصوص شاليزارها و حمايت از توليد ساير محصولات شدند. دكتر صالح محمدي اشاره داشت كه جمعيت استان گيلان ١ درصد جمعيت كشور ولي در توليد محصولات ٣ درصد از توليدات كشور را شامل مي شود. ساير نمايندگان هم در خصوص افزايش بهره وري آب در توليد محصولات كشاورزي، افزايش توليد در واحد سطح ، تالاب انزلي، صنايع تبديلي، پسماندها و فاضلاب به بيان ديدگاه ها ي خود پرداختند. در انتها براساس جمع بندي رييس كميسيون كشاورزي مجلس و استاندار گيلان، توجه به ارقام پرمحصول و كيفي، توجه به تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي، پسماندها، امحا فاضلاب و پسماند سراوان، افزايش توليد در واحد سطح محصولات كشاورزي با كمك مراكز تحقيقاتي استان و شروع عمليات اجرايي احياي تالاب انزلي و توجه به مزارع توليد ماهيان خاوياري و مزارع آبزي پروري از جمله موارد مورد بحث بود.