به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز چهارشنبه29 تیرماه دکتر سپهداری، رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ضمن بازدید از بخش بهداشت و بیماری های پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جلسه ای با کارشناسان این بخش برگزار و به بررسی مشکلات این بخش پرداخته و از روند پیشرفت پروژه های تحقیقاتی اطلاع حاصل نمودند. در این جلسه ایشان به احتمال تشکیل کمیته ای مشترک جهت همکاری با سازمان دامپزشکی کشور اشاره نمودند که می تواند ضمن هم افزایی در جهت خدمت رسانی به پرورش دهندگان ماهی بسیار مؤثر باشد.