به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٥/٥ تفاهم نامه  همكاري هاي علمي ، پژوهشي - كاربردي در خصوص بهره برداري از ريز جلبك ها بصورت سه جانبه بين پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، شركت ريز جلبكي پارسيان و پارك علم و فناوري استان گيلان در حضور دكتر بهمني رياست محترم موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور، مهندس تكريمي مشاور رييس موسسه،،  دكتر صياد بوراني رييس پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، دكتر باستي رييس پارك علم و فناوري گيلان . آقاي مهندس  دنيايي رييس و مديرعامل شركت ريز جلبكي پارسيان و مهندس قناعت پرست مشاور شركت به امضا رسيد.
در ابتدا آقاي دنيايي ضمن بر شمردن بر انتقال دانش فني از پژوهشكده به شركت ريز جلبكي پارسيان در سال ١٣٨٤ ، اين تفاهم نامه همكاري مشترك را در راستاي اين همكاري هاي مشترك در كمك به صنعت آبزي پروري ضروري دانست و آمادگي شركت را براي اين همكاري در تمامي سطوح اعلام كرد . در ادامه آقاي دكتر بهمني رييس موسسه ، توليد جلبك در داخل و بومي سازي اين صنعت را كاملا ضروري خواند و خواستار به ثمر رسيدن اين همكاري در خصوص توليد محصول ، پژوهش حوزه آبزي پروري و بويژه بعنوان مكمل هاي غذايي در آبزيان را با اهميت دانست و خواستار حمايت همه جانبه پارك علم و فناوري از اين همكاري شدند و ابراز داشتند موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور نيز در سال توليد ، دانش بنيان و اشتغال آفرين از همكاري با شركت هاي دانش بنيان حمايت خواهد كرد. در چهار چوب اين تفاهم نامه قرارشد تحقيقات كاربردي، خدمات آزمايشگاهي ، برگزاري كار گاه هاي آموزشي ، ترويج يافته ها و نوآوري در كشت و بهره گيري از جلبك و توليد فرآورده هاي نوين و افزايش بهره وري و تكنيك هاي نوين به انجام برسد.: