به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، روز جمعه مورخ 7 مرداد ماه 1401 ، دکتر صیاد بورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به اتفاق دکتر صلواتیان رئیس ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان از مراسم صید ورزشی که اداره کل شیلات گیلان در موج شکن انزلی برنامه ریزی نموده بازدید داشتند. یکی از ورزش های مفرح و شادی بخش صید ورزشی با قلاب ماهیگیری بوده که عموم مردم می توانند در این مسابقه شرکت نمایند و در نهایت به فردی که بزرگترین ماهی را با قلاب ماهیگیری صید نموده جایزه می دهند. صید ورزشی با قلاب از ساعت 8 صبح لغایت 12 به طول انجامید.