به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور،روزیکشنبه مورخ 29 آبان 1401، پنجمین جلسه شبکه توسعه آبزی پروری آبهای داخلی با موضوع اهمیت غذای زنده در توسعه آبزی پروری به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و با حضور پژوهشکده ها و مراکز عضو شبکه، مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، ادارات کل شیلات از استان های مدعو تشکیل شد. در ابتدا دکتر صیادبورانی، رئیس پژوهشکده و رئیس شبکه ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در این نشست، درخصوص اهداف تشکیل جلسه و اهمیت جایگاه غذای زنده در آبزیان و جذب شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور محور و ترویج دانش فنی در بخش خصوصی نکاتی را ابراز داشتند.
دکتر شریف روحانی، قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور درخصوص سابقه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و پروژه های اجرا شده در زمینه غذای زنده پرداختند و مجموع پروژه های خاتمه یافته در این زمینه را 88 مورد اعلام کردند که پاسخگوی نیاز کشور نمی باشدو باید برنامه توسعه ای با تکمیل زیرساخت های فیزیکی و نیروی انسانی مورد توجه قرار بگیرد در این راستا برنامه راهبردی غذای زنده که در دهه 80 تدوین شده بود قابلیت بازنگری و روزآمد شدن داشته و می تواند در این شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد. با توجه به هدف گذاری شیلات مبنی بر دوبرابر کردن تولیدات شیلاتی باوجود کاهش منابع آب شیرین و خشکسالی یکی از راه های موجود و اثربخش بر افزایش بهره وری با استفاده از روش هایی مانند غذای زنده وبیوفلاگ است.همچنین درخصوص اهمیت غذای زنده در حوزه امنیت غذایی و لحاظ کردن آن در برنامه هفتم نکاتی را ابراز داشتند.
دکتر نکوئی فر رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، درخصوص آرتمیا و نقش آن در انتقال عوامل بیماریزا، دکتر صلواتیان، رئیس ایستگاه تحقیقات غذای زنده درخصوص معرفی زئوپلانکتون ها و کاربرد برخی از آنها در صنعت آبزی پروری، دکتر طرفی موزان زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور درخصوص غنی سازی زئوپلانکتون در تکثیر ماهیان دریایی، خانم دکتر رحمتی محقق پژوهشکده اکولوژی دریای خزر درخصوص اهمیت جلبک ها در آبزی پروری، خانم دکتر روفچائی محقق پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور درخصوص جلبکهای اقتصادی در عرصه آبزی پروری، دکتر پژند عضو هیئت علمی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری درخصوص تولید لارو کرم خونی (شیرونومیده) در شرایط پرورشی و مهندس پورغلامی عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور درخصوص پرورش کرم خاکی با هدف بهسازی محیط زیست و کسب منافع اقتصادی حاصل از تولید ورمی کمپوست سخنرانی ارائه دادند.
درپایان مقررشد که فعالیت های علمی کاربردی مشترک در زمینه های مختلف غذای زنده توسط پژوهشکده ها و مراکز عضو شبکه پیگیری گردد