به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور روز دوشنبه مورخ 12 دی 1401در راستای گسترش همکاری های علمی، فنی و ترویجی با مزارع تکثیر و پرورش بخش خصوصی، دکتر محمد صیاد بورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به اتفاق دکتر بهمنش رئیس بخش تکثیر و پرورش واصلاح نژاد آبزیان جهت تنظیم یک تفاهم نامه پژوهشی به مزرعه نمونه پرورشی ماهیان گرمابی آقای ولی منفرد واقع در شهرستان صومعه سرا، روستای چوبر عزیمت نموده و با مدیر مزرعه مذکور جناب آقای منفرد در خصوص چگونگی همکاری پژوهشی اجرای یک پروژه افزایش تولید در واحد سطح تا سقف بالای ۱۵ تن مذاکره به عمل آمد لازم به ذکر است که آقای منفرد تا کنون با مکانیزه نمودن استخر های پرورشی خود موفق به تولید ۱۲ تن ماهیان گرمابی در واحد سطح هکتار در سال گذشته گردیده اند که در این تفاهم نامه جدید در نظر است با همکاری طرفین و استفاده از توان آزمایشگاهی این پژوهشکده مانند آزمایشگاههای هیدروشیمی، پلانکتون، تغذیه و بیماریها امکان تولید بالای ۱۵ تن در هکتار در سطح سه استخر مورد هدف گذاری و مطالعه قرار گیرد و همچنین در خصوص اجرای سایر پروژه های کاربردی که امکان اجرای آن در این مزرعه پرورشی وجود خواهد داشت، توافقاتی به عمل آمد.درضمن به اتفاق مهندس خلیلی مدیرکل شیلات گیلان و مهندس شاد معاون توسعه آبزی پروری شیلات گیلان و مدیر ترویج شیلات از مزرعه ماهی گوشت بازدید به عمل آمد و درخصوص همکاری های مشترک و تفاهم نامه سه جانبه مذاکراتی انجام گرفت.