به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز سه شنبه مورخ 13 دی ماه 1401، در راستای تبادل اطلاعات و تفاهم همکاری دوجانبه، جلسه مشترکی با حضور دکتر رضا طاعتی، عضو هیات علمی و مدیرگروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش، دکترصیادبورانی رئیس پژوهشکده، دکتر قاسمی معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده و دکتر صلواتیان رئیس ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور تشکیل گردید. دکتر صیادبورانی، رئیس پژوهشکده ضمن خیرمقدم به حاضرین درجلسه به معرفی توانمندی های تخصصی و تجهیزات موجود در پژوهشکده به منظور دستیابی به زمینه های همکاری مشترک درجهت انجام پژوهشهای کاربردی بر اساس اولویت های تحقیقاتی پژوهشکده در قالب پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی در راستای همکاری کارورزی و کارآموزی برای دانشجویان و کارگاه های آموزشی پرداختند. در پایان جلسه مقرر گردید که تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فوق و پژوهشکده آبزی پروری در ابعاد مختلف در آینده نزدیک تنظیم و به امضا طرفین برسد.