به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تالاب ها، نشستی علمی بصورت وبیناری در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ در پژوهشکده آبزی پروری برگزار گردید. در این نشست ابتدا دکتر صیاد بورانی رئیس پژوهشکده از حضور مسئولين كشوري و استاني، اساتید، محققين، كارشناسان و ساير شركت كنندگان قدردانی کردند و هدف از برگزاري اين نشست را بررسي وضعيت گذشته، حال تالاب انزلي و راه هاي برون رفت از وضعيت موجود را بيان كردند و در خصوص اهميت تالاب ها نكاتي را ابراز داشتند. در ادامه دبیر نشست دکتر میرزاجانی عضو هیئت علمی پژوهشکده هدایت نشست علمی را بعهده گرفتند. چهار سخنرانی در این نشست ارائه گردید. دکتر عاشوری رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب های گیلان سیمای حال تالاب های استان را تشریح نموده و برنامه های آینده اداره کل حفاظت محیط زیست برای این تالاب ها را برشمردند. خانم دکتر رازقی از مرکز تحقیقات و مطالعات زیست محیطی و آلایتده های نوظهور دانشگاه شیراز در مورد آلودگی میکرو پلاستیک در محیطهای تالابی صحبت کرده و نتایج مطالعات خود در تالاب انزلی را ارائه نمودند. دکتر علیرضا میرزاجانی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در مورد طرح های پژوهشی و اجرایی حوزه شیلات سخنرانی کرده و بر لزوم انجام بررسی های علمی در برنامه های رهاسازی تاکید نمودند. در نهایت مهندس محمد رضا عبدالهی معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان گیلان فعالیتهای آن اداره را در مدیریت حوزه آبخیز تالاب انزلی تشریح نموده و بر لزوم تداوم این فعالیتها در قالب برنامه ای مدون و بودجه مکفی تاکید نمودند. در این نشست معاون فنی استاندار محترم و معاون مدیریت بحران استانداری، اساتید و کارشناسان خبره از سازمان ها و مراکز مختلف حضور داشتند