به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به منظور راه اندازي راهیان علم و فناوري در حوزه شیلات و آبزیان استان گیلان در تاریخ 24 بهمن ماه 1401 دانش آموزان دبیرستان یکان رشت از پژوهشکده  آبزی پروری آبهای داخلی کشور بازدید کردند. در این بازدید که با هدف آشنایی دانش آموزان با اهداف، وظایف و رسالت پژوهشکده برگزار گردید دانش آموزان از بخش ها و آزمایشگاه های مختلف پژوهشکده بازدید بعمل آوردند و در جریان فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشکده قرار گرفته و مسئولین آزمایشگاه ها توضیحات لازم را بیان داشته و به پرسشهای دانش آموزان پاسخ دادند.