به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز شنبه مورخ 13 اسفند ماه 1401، در راستای تبادل اطلاعات و تفاهم همکاری دوجانبه، جلسه مشترکی با حضور مهندس دانیال گروهی سرپرست مرکز بازسازی ذخایر شهید انصاری، دکتر محمد صیادبورانی رئیس پژوهشکده، معاونین، پژوهشگران پژوهشکده و جمعی از کارشناسان در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت برگزار گردید. این نشست با هدف هم افزایی و همکاری بیشتر تشکیل شد و طرفین از برنامه ریزی برای دستیابی به نتایج موثر و کاربردی برای رفع چالش های موجود به ویژه در مباحثی مانند تکثیر ماهیانی مانند ماش، سس و ... که در خطر انقراض قرار دارند استقبال کردند. در پایان جلسه مقرر گردید که تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده آبزی پروری و مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت در ابعاد مختلف تنظیم و به امضا طرفین برسد.