به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جلسه تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه خاله سرای تالش استان گیلان در سالن جلسات معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان با حضور رییس شیلات شهرستان تالش، کارشناسان معاونت صید، جانشین یگان حفاظت آبزیان و محقق این پژوهشکده با هدف نحوه اجرای طرح تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه خاله سرای تالش به عنوان رودخانه سبز الگویی برگزار شد. در ابتدا، حاضرین به بیان دیدگاه های خود درباره موضوع جلسه پرداختند. سپس مدیریت شیلات شهرستان تالش که امسال اجرای طرح تکثیر طبیعی در رودخانه لمیر را بطور جدی دنبال می نماید خواستار همکاری بیشتر یگان حفاظت آبزیان و بخصوص پژوهشکده آبزی پروری شدند. با توجه به اینکه رودخانه سبز الگویی جهت تکثیر طبیعی ماهیان اولین بار توسط این پژوهشکده در سال 1398مطرح گردید، قرار بود به عنوان یکی از پروژه های ترویجی این پژوهشکده در سال 1398 و1399 اجرا گردد که بدلیل شیوع بیماری کرونا و عدم تخصیص اعتبار لازم متاسفانه اجرایی نشد. در پایان مقررگردید که با توجه به اهمیت موضوع و سابقه اجرای این طرحدر رودخانه خاله سرا (از سال 1393) ، طرفین در زمینه ترویجی نمودن این طرح اقدام جدی تری نمایند.