به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، دومین جلسه تکثیر طبیعی ماهیان رودخانه خاله سرا در محل دهیاری روستای خاله سرای تالش با حضور رئیس شیلات شهرستان تالش، جانشین یگان حفاظت آبزیان، کارشناسان معاونت صید، محقق این پژوهشکده و دهیاران و شوراهای محل رودخانه خاله سرا با هدف اجرایی شدن طرح تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه خاله سرای تالش برگزار شد. در این جلسه حاضرین با توجه به ترویجی بودن طرح، در خصوص نحوه اجرا و موانع و مشکلات موجود در این مسیر به بحث و تبادل نظر پرداختند. هرساله مراکز بازسازی ذخایر در استان های ساحلی کشور، اقدام به تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان سفید به منظور حفظ و بازسازی ذخایر گونه اقتصادی ماهی سفید می نمایند که جهت ارتقاء تنوع ژنتیکی، ضرورت توجه به حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه ها و مهارکردن این روند می تواند کمک شایانی به ذخایر ماهیان نماید.