به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، دکتر سپهداری رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز دوشنبه چهارم اردیبهشت 1402 ضمن بازدید از پژوهشکده و بخش زیر مجموعه مدیریتی خود، از روند پیشرفت پروژه های تحقیقاتی و کمبودهای موجود اطلاع حاصل نمودند. در حاشیه این بازدید دکتر سپهداری ضمن نشستی با ریاست پژوهشکده آبزی پروی، معاون تحقیقاتی پژوهشکده و رئیس بخش بهداشت و بیماری های پژوهشکده به ارائه رهنمودهائی در جهت چگونگی پیشبرد اهداف تحقیقاتی و همکاری بیشتر با اتحادیه ماهیان گرمابی کشور و ارتقاء زیرساخت های موجود جهت آغاز همکاری با سازمان دامپزشکی کشور بمنظور شناسائی عوامل بیماریزای ویروسی آبزیان پرداختند.