به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، جلسه ای جهت همکاری های مشترک تحقیقاتی بین مدیریت پژوهشکده و مدیریت شرکت مکین دریا در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این جلسه درخصوص راه های گسترش همکاری در زمینه های پرورش گونه های ماهیان بومی در قفس و همچنین بهره گیری از زیرساخت های ایستگاه تغذیه و غذای زنده آبزیان جهت همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر شد. در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته توسط شرکت درخصوص پرورش ماهی آزاد در قفس های منطقه آزاد، تکثیرمولدین ماهی آزاد (پرورش یافته در قفس طی سال 1401) در یکی از مزارع استان گیلان و تولید لارو بچه ماهیان ارایه گردید. دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده ضمن تشکر از همکاری آن شرکت در اجرای پروژه تحقیقاتی، نکاتی را درخصوص مدیریت پرورش و تابستان گذرانی ماهیان موجود در قفس بیان داشتند.