به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، جلسه شورای تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، روسای مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان گیلان در تاریخ 23 اردیبهشت1402 برگزار شد. در این جلسه پیرامون آخرین آمار شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه کشاورزی، معرفی شرکت های برتر و راههای ایجاد ارتباط بیشتر با بخش اجرا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور و رئیس پژوهشکده چای کشور گزارش عملکرد فعالیت های حوزه مربوط به خود را ارائه کردند. دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به موضوع استفاده بیشتر از یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی، دانشکده کشاورزی و سایر دانشگاه های استان به عنوان ایده های نو درجهت ایجاد شرکت های دانش بنیان برتر در حوزه کشاورزی مطالبی را بیان داشتند. ایشان در ادامه خواستار هم افزایی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری های مشترک تحقیقاتی بین مراکز تحقیقاتی استان شده و نکاتی را در این خصوص ابراز نمودند.