به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا/رشت، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور از دستیابی به تولید کیت آزمایشگاهی شناسایی بیماری VHS خبر داد و اعلام کرد: این پژوهشکده آمادگی دارد برای تولید این کیت، دانش فنی آن‌را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد.
محمد صیاد بورانی روز شنبه به خبرگارایرناگفت : آنتی بادی مورد نیاز برای این کیت پیش از این از سایر کشورها وارد می شد اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه ورود آن امکان پذیر نیست لذا بخش بهداشت و بیماری‌های این پژوهشکده با بومی سازی آنتی بادی توانست با همکاری دانشگاه تربیت مدرس کیت مورد نظر را تولید کند.
وی اضافه کرد: این کیت علیه یکی از مهمترین بیماریهای ویروسی ماهی قزل آلا به نام بیماری «سپتی» سمی خونریزی دهنده ویروسی یا VHS طراحی شده که در مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قادر به شناسایی این ویروس است.
وی گفت: این کیت بومی سازی شده و در این روش آنتی ژن ویروسی با کمک آنتی بادی اختصاصی در نوار تست شناسایی می شود.
رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور یکی دیگر از اقدامات این پژوهشکده را اجرای پروژه مطالعاتی زیست‌مندان تالاب انزلی با همکاری اداره کل محیط زیست گیلان اعلام کرد و افزود: در این پروژه کارشناسان این پژوهشکده مطالعات زیستی و غیرزیستی توسط همکاران بخش اکولوژی پژوهشکده را در برنامه مطالعاتی داشته و تاثیر تغییر اقلیم، شرایط تغییر یافته تالاب انزلی نسبت به گذشته (کاهش عمق، انباشت رسوبات و نفوذ گیاه مهاجم سنبل آبی) و اثر آن بر وضعیت زیست مندان تالاب بررسی می شود و نتایج در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار خواهدگرفت.
صیاد بورانی در خصوص پروژه دستیابی به زی فن تکثیر مصنوعی سس ماهی سرگنده از گونه های در معرض خطر انقراض دریای کاسپین نیز گفت: یکی از اقداماتی که باید بر روی این گونه ارزشمند صورت گیرد دسترسی به زی فن تکثیر آن است که پژوهشکده آبزی پروری این مهم را در برنامه های الویت‌دار خود قرار داده‌ است.
وی گفت: طی ۲ سال اخیر با همکاری اداره کل شیلات استان در قالب پروژه تشکیل بانک ژن سس ماهی سرگنده اقدام به مولدسازی تعدادی از این ماهیان صیدشده از دریای کاسپین در استخرهای پرورشی ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان فومن کرده ایم. آزمایشات اولیه برروی تکثیرمصنوعی این گونه و تکرار آزمایشات تاحصول نتیجه مطلوب در دستور کار است.
وی تصریح کرد: در این پروژه ماهی سس را از سواحل دریا و مکان‌های دیگری که محل زندگی این ماهی است جمع آوری کرده و در ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان فومن آنها را تگ گذاری کرده و نگهداری می‌کنیم. تمام خصوصیات این ماهی ثبت و برای دستیابی به بیوتکنیک تکثیر آن برنامه ریزی شده است.