به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور همزمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل کارگاه آموزشی "چالشهای معرفی و ورود گونه های غیر بومی در آبزی پروری" توسط مهندس عادل حسینجانی از محققین پژوهشکده بصورت وبیناری در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید. در این کارگاه که با هدف آشنایی شرکت کنندگان با پیامدهای اکولوژیکی، ژنتیکی، بیولوژیکی معرفی و ورود گونه های غیر بومی به منابع آبی کشور برگزار شد، سخنران ضمن اشاره به مزایای معرفی گونه های جدید غیر بومی در آبزی پروری، به ارایه و لزوم توجه به راهکارهای مدیریتی از جمله ارزیابی ریسک اکولوژیک پیش از ورود گونه های مذکور به آبزی پروری و منابع آبی کشور پرداخت