به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پیرو هماهنگی های به عمل آمده دکتر محمد خدمتی (فرزند همکار پژوهشکده) در تاریخ 14 آبان 1402  برای انجام معاینه پزشکی و بررسی وضعیت سلامت عمومی همکاران در پژوهشکده حضور یافت  و توصیه هایی برای انجام دوره ای آزمایش های سنجش سلامت ارائه نمود. در ضمن قرار شد همکاران بازنشسته و شاغل بصورت دوره ای هم مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند. برای ایشان و فرزندان همکاران محترم پژوهشکده آرزوی سلامت و موفقیت در عرصه های علم و دانش می نماییم.