به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، نظر به اهمیت ثبت اختراعات و اکتشافات و تاکید سازمان در پیگیری موارد قابل ثبت، همکاران پژوهشکده سرکار خانم نسترن جمالی و خانم دکتر رودابه روفچایی در دوره آموزشی پیشرفته « معرفی پتنت و شناخت ایده هایی با قابلیت ثبت اختراع» در محل مرکز نوآوری دانشگاه گیلان مورخ 28 آبان حاضر شدند. لازم به ذکر است در انتهای این کارگاه مدرس خانم دکتر ساناز حسن زاده ضمن پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان توضیحات لازم در خصوص شناسایی ایده های قابل ثبت و موارد مهم در خصوص روند داوری های ثبت اختراع ارائه دادند.