به گزارش روابط عمومي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، دو كارگاه آموزشي با عناوین "پرورش ماهیان گرمابی " توسط دکتر سیدفخرالدین میرهاشمی نسب عضو هیئت علمی پژوهشکده و  "تهدیدات زیستی ورود گونه های مهاجم و غیربومی در منابع آبی کشور" توسط مهندس عادل حسینجانی از محققین این پژوهشکده در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گیلان باحضور جمعی از بازدیدکنندگان، اساتید و دانشجویان برگزار گردید. در این دوکارگاه موارد مدیریتی پرورش ماهیان گرمابی و همچنین پیامدهای اکولوژیک و بیولوژیک معرفی گونه های غیربومی مورد بحث قرار گرفت. در پایان این نشست به پرسشهای مطرح شده پاسخ و راهکارهای نوگرایانه مورد بررسی قرار گرفت.