به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز دوشنبه 18 دی 1402، برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی با عنوان بازسازی ذخایر ماهی سفید با حضور مدیران، محققین، کارشناسان پهنه در حوزه شیلات و کشاورزی، استان گیلان در سالن جلسات پژوهشکده بصورت حضوری و وبیناری برگزار گردید. مطابق برنامه ریزی انجام شده سخنرانی هایی با عناوین ذیل ارائه گردید.
_ مزایا و معایب تکثیر ماهی سفید در شمال ایران _ سخنرانی دکتر محمد صیاد بورانی، رییس پژوهشکده آبزی پروری
_اهمیت بازسازی ذخایر ماهیان دریای کاسپین با تاکید بر ماهی سفید _ سخنران مهندس دانیال گروهی، رییس مرکز باز سازی ذخایر ژنتیکی ماهیان مرکز شهید انصاری رشت
_ پایش صید و بازسازی ذخایر ماهی سفید در دهه گذشته_ سخنران مهندس اکبر پورغلامی، محقق پژوهشکده آبزی پروی
_ماهی سفید فرم پاییزه و اهمیت بازسازی ذخایر آن_ سخنران دکتر علیرضا ولی پور، محقق پژوهشکده آبزی پروری
_تولید بچه ماهیان سفید در هچری های ساحلی پره های صیادی استان گیلان_سخنران مهندس مهدی مرادی، محقق پژوهشکده آبزی پروری
همچنین دکتر کرمی راد مدیر کل بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیلات ایران که بصورت وبیناری در جلسه حضور داشت ضمن اشاره به لزوم پایش مداوم کیفی و کمی رودخانه های رهاسازی بچه ماهیان، فرهنگ سازی و آگاه سازی بیشتر مردم را در بحث پذیرش مسئولیت اجتماعی از موارد مهم در موفقیت بحث بازسازی ذخایر آبزیان دانست. لازم به ذکر است این نشست میزبان عزیزانی همچون مهندس بهرام رضوي صياد پيشكسوت ارزشمند بازسازي ذخاير ، آقای روشنفکر رییس اتحاديه تعاوني صیادی پره استان گیلان، محققين، کارشناسان مراكز بازسازي ذخاير و شيلاتي بود. در پایان این نشست تخصصی، گزیده ای از موارد مهم اشاره شده توسط سخنرانان و مدعوین بوسیله مهندس عادل حسینجانی دبیر نشست به شرح ذیل قرائت شد:
_ توجه به کیفیت مولدین ماهی سفید برای تکثیر و همچنین بچه ماهیان به منظور رهاسازی از لحاظ وزن رهاسازی
_ لزوم بروزرسانی شیوه های بازسازی ذخایر _ بروزرسانی و تجهیز زیرساختهای مراکز بازسازی
_لزوم فرهنگ سازی و فعال کردن تشکل های مردم نهاد در زمینه بازسازی ذخایر
_هماهنگی بیشتر نهادهای مرتبط _ تجهیز یگان حفاظت از آبزیان به منظور نظارت مستمر