به گزارش روابط عمومي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، جلسه ارزيابي دروني پژوهشكده جهت تشریح روشها، تکمیل اطلاعات و تدوین گزارشات مربوطه‌ باحضور سركار خانم دكتر خدامي رئيس بخش هماهنگي امور پژوهشي موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور و همكاران ايشان و اعضاي كارگروه نظارت و ارزيابي دروني پژوهشكده، در محل پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور برگزار گرديد. در اين نشست سه روزه ضمن بيان اهميت، اهداف و ضرورت برنامه ارزيابي مراكز و پژوهشكده هاي تحقيقاتي توسط سركارخانم دكتر خدامي  فرم ها و اسناد ارائه شده توسط پژوهشكده مورد بررسي قرار گرفت  و درخصوص موارد مبهم توضيحات لازم ارائه شد. مقرر شد ضمن تکمیل اطلاعات در قالب جداول ابلاغ شده، گزارش تحلیلی اين ارزيابي طي روزهاي آينده به موسسه ارائه گردد.