به گزارش روابط عمومي پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور، چهارمین جلسه شورای پژوهشی این پژوهشکده، روز چهارشنبه مورخ 11 بهمن 1402 با حضور اعضای شورای پژوهشی و مجری پروژه ها بصورت وبیناری و حضوری تشکیل گردید. در این جلسه اسناد پروژه های "بررسی قابلیت استفاده از صدف نرمتن دوکفه ای Anodonta anatina و لایه های رسوبی به منظور بررسی تغییرات گذشته نگر شرایط محیطی و اقلیمی در تالاب انزلی"(مجری آقای دکتر نیما پورنگ) و "تولید غذای فراسودمند برای بچه ماهیان سوف تکثیر شده به روش مصنوعی" (مجری خانم دکتر فئید) که این پروژه بصورت مشترک با پژوهشکده بیوتکنولوژی اجرا خواهد شد، مورد بررسی قرار گرفت و نظرات تخصصی اعضای شورای پژوهشی در جهت بهبود پروپوزال های مطرح شده ارائه گردید و مقرر شد اصلاحات مورد نیاز پروژه ها در اسرع وقت انجام شده و در سامانه سمپات بارگذاری گردد. در ادامه مراحل پیشرفت اولویت های پژوهشی سال 1402 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.