به مناسبت گرامیداشت روز جهانی تالاب ها روز یکشنبه 15 بهمن 1402 نشست علمی با حضور مدیران، اساتید دانشگاهی، محققین،کارشناسان و اعضاء هیات علمی سازمان تحقیقات وآموزش جهاد کشاورزی به میزبانی پژوهشکده آبزی پروری برگزار گردید. در این نشست وضعیت عمومی تالابهای کشور شامل تالاب انزلی، تالاب بین المللی هامون، خلیج گرگان، تالابهای جنوب کشور در حاشیه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، مورد نقد بررسی قرار گرفته و معضلات حال حاضر آنها و راه­کارهای لازم جهت بهبود آنها ارائه شد. همچنین مصوبات این نشست در قالب یک چکیده گزارش در اختیار مدیران تصمیم ساز و مسئولین مربوطه قرار گرفت. مطابق برنامه ریزی انجام شده سخنرانی هایی با عناوین ذیل در این نشست ارائه گردید:
- روند تغییرات زیستگاهی تالاب انزلی در ارتباط با فون پستانداران و پرندگان، سخنرانی دکتر سعیدنادری
- معرفی و ارزیابی زیستگاه های تالابی ساحلی در معرض خطر جنوب کشور (بر اساس معیار های حفاظتی IUCN)، دکتر فریدون عوفی
- آشکارسازی اثرات جنگل زدایی برنرخ رسوب گذاری وآلودگی تالاب انزلی ، دکتر محمدرضا غریب رضا
- مدل سازی هیدرولوژیکی خلیج گرگان، دکتر عبدالعظیم فاضل 
- تالاب بین المللی هامون (چالش ها و راه کارها) ، دکتر مجتبی گنجعلی
- آخرین وضعیت زیستمندان آبزی و برنامه های اجرایی در تالاب انزلی، دکتر علیرضا میرزاجانی