به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، اولین جلسه شورای مدیران روز سه شنبه مورخ ٢٨ فروردین ١٤٠٣ با حضور ریاست، معاونین پژوهشکده آبزی پروری، روسای بخش ها و ایستگاه ها و مدیران ستادی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. ابتدا دکتر صیاد بورانی رئیس پژوهشکده، ضمن تاکید بر شعار سال که بر اساس منویات مقام معظم رهبری "سال جهش توليد با مشاركت مردم" نام گرفته است، خواستار اهتمام همه محققین بر اجرای صحيح و طبق برنامه پروژه های تحقیقاتی و ترویجی با مشارکت مردم شدند. در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشکده در سال ١٤٠٢، سیاستهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در سال ۱۴۰۳ را تشريح نموده و به تببين سياست ها و اولويت هاي موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور در سال ١٤٠٣ پرداختند. همچنين جلسه با نخبگان، بازنشستگان، همكاري مشترك تحقيقاتي توليدي با بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان، پي گيري پروژه هاي ملي و فرا استاني، همكاري هاي بين المللي، انتشار يافته ها، حضور فعال در نمايشگاه ها، پي گيري موافقت نامه هاي استاني درچارچوب وظايف، حضور مستمر محققين معين در عرصه ها را تاكيد كرده و خواستار پيگيري اين امور شدند. ايشان در ادامه از همه همکاران خواستند تا در سال جدید برای جذب اعتبارات پژوهشی از طریق قرارداد های پژوهشی و تجاری سازی يافته هاي فناور محور و نیز اجرای پروژه های مشترک با سایر پژوهشکده ها و سازمان ها اهتمام بيشتري داشته باشند. در انتها، همكاران درخصوص مسائل و ديدگاه هاي خود به بحث و تبادل نظر پرداختند و رييس پژوهشكده و معاونين رهنمودهاي لازم را در اين خصوص ارايه دادند.