به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، اولین جلسه شورای تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استان با حضور رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی گیلان، معاونین ایشان، روسای مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان گیلان در تاریخ 5 اردیبهشت1403 برگزار شد. دراین جلسه ابتدا رییس محترم سازمان جهادکشاورزی استان گیلان به تبیین سیاست ها و راهبردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پرداختند و رهنمودهای لازم در این خصوص را ارائه دادند. دکتر صالح محمدی رییس سازمان به تدوین نقشه راه صحیح با نگاه دقیق و نگاه به حوزه پیرامون، جلسات با خانواده کشاورزی هر شش ماه یکباراشاره داشته و خواستار انجام پروژه های مشترک بین مراکز تحقیقاتی، توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی در استان گیلان و استقرار مراکز رشد در پژوهشکده و ایستگاههای تحقیقاتی، ارایه نظر درخصوص الگوی کشت و اقتصاد دریامحور، ایجاد ساز وکار مناسب برای محصولات ارگانیک شدند. دکتر مژدهی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان، سرکارخانم دکتر حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور و سایر روسای مراکز و پژوهشکده درخصوص موضاعات مورد نظر رئیس سازمان مطالبی ارائه نمودند. همچنین در این جلسه دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده به موضوع تشکیل و افتتاح مرکز نوآوری صنایع شیلاتی و فراوری آبزیان و رونمایی از تولید نسل چهارم کپورتاتا در آینده نزدیک خبر دادند. در انتها مقرر گردید چالش های موجود در عرصه کشاورزی، آینده پژوهی و ارائه گزارش عملکرد مراکز و پژوهشکده ها در جلسات آتی بیان شود.