به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، مهندس فایضی مدیر حراست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سفری دو روزه ازپژوهشکده آبزی پروری، ایستگاههای تابعه، مرکز تحقیقات ملی فراوری آبزیان و کشتی تحقیقاتی گیلان بازدید بعمل آورده و نشستی با رئیس پژوهشکده برگزار کردند.
در این نشست دکتر صیادبورانی رئیس پژوهشکده ضمن خیرمقدم به مهندس فایضی و تشکر از زحمات ایشان و همکاران آن مجموعه در امورات مرتبط با حراست، حفاظت، ایجاد امنیت و آرامش و همکاری و مساعدت در امورات مرتبط، خواستار حمایت و پشتیبانی موسسه درخصوص تکمیل تجهیزات حفاظتی، بازنگری در چارت سازمانی مرتبط با نیروهای حفاظتی و سایر امور مرتبط شدند. درادامه این جلسه ضمن بررسی مشکلات و نیازمندی های پژوهشکده در حوزه های مختلف پژوهشی، پشتیبانی و حفاظتی درخصوص برنامه های سال جاری، پیشرفت فعالیت ها گفتگو و تبادل نظر شد.
همچنین مهندس فایضی به همراه مهندس خدمتی مدیر حراست پژوهشکده از ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان فومن، ایستگاه تحقیقاتی تغذیه و غذای زنده آبزیان و مرکز ملی فرآوری آبزیان بازدید بعمل آورده و از نزدیک در جریان امورات مرتبط حفاظتی و حراستی قرار گرفتند و گفتگویی با همکاران آن مجموعه داشته و توصیه های لازم را ارائه دادند.