به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا/رشت،محمد صیاد بورانی روز دوشنبه در گفت و گو باایرنااظهار کرد: یکی از پروژه‌های در حال انجام در حوزه امنیت غذایی ارتقای تنوع گونه‌های پرورشی، معرفی گونه مناسب بومی برای پرورش ماهی در قفس، انجام طرح امکان سنجی پرورش ماهی آزاد دریای خزر، کپورسازان و ماهی سفید است که بصورت پایلوت در قفس‌های مستقر در محدوده جنوبی دریای خزر (محدوده منطقه آزاد انزلی) در حال انجام است.
وی تصریح کرد: این پروژه طی ۲ مرحله در حال انجام است که در مرحله نخست دستیابی به ماهیان آزاد با وزن متوسط یک کیلوگرمی پس از گذشت ۱۰ ماه با تراکم ۵ کیلوگرم در متر مکعب است و ما توانسته‌ایم ماهی آزاد نسل چهارم را که حاصل تولید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در تنکابن بود را در داخل این قفس ها ذخیره‌سازی کنیم.
وی عنوان کرد: مرحله دوم عادت دادن این ماهیان به غذای‌دهی دستی بود که در این مرحله نیز موفق شدیم با تراکم پنج کیلوگرم در متر مکعب پس از ۱۰ ماه ماهیان را به وزن متوسط یک کیلوگرم برسانیم.
صیاد بورانی اضافه کرد: به علت محدودیت دمایی در دریا و شروع فصل گرما در اواسط اردیبهشت ماه این ماهیان از قفس‌ها جمع‌آوری و تا مهرماه در یک مزرعه بخش خصوصی مجهز به چاه آب در شهرستان رشت برای تابستان گذرانی منتقل شده و سپس مجدد به قفس بازگردانده شدند؛ این ماهیان با رسیدن به میانگین وزنی ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم به مرحله پرواری و مولد رسیدند.
وی اظهار کرد: چندین هزار بچه ماهی از مولدین این ماهیان تولید شد و در مرحله دوم با افزایش زی‌توده یا بیوماس (میزان ذخیره به تناژ) در قفس‌های به تراکم به حدود ۱۰ کیلوگرم در متر مکعب (بیوماس نهایی) توانستیم به وزن متوسط یک تا یک کیلو و ۲۰۰ گرم دست یابیم.
به گفته وی، با تکثیر، اهلی سازی و معرفی ماهی آزاد دریای کاسپین به صنعت آبزی پروری در قفس می‌توان تا حدودی از اتکاء به واردات تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا از سایر کشورها کاست.
رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور تاکید کرد: این پروژه در خصوص ماهی کپورسازان و ماهی سفید نیز در دستور کار قرار دارد.