به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، روز یکشنبه مورخ 20 خرداد 1403 رهاسازی انواع بچه ماهیان استخوانی، خاویاری و میگو تولیدی مراکز بازسازی ذخایر استان گیلان و استان های گلستان، مازندران، خوزستان و هرمزگان به صورت همزمان و برخط با محوریت استان گیلان انجام شد.
رهاسازی در استان گیلان در محل مصب رودخانه پل رودکلاچای با حضور استاندار گیلان، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، مدیرکل بازسازی ذخایر سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات استان گیلان و سایر مسئولین کشوری و استانی و جوامع صیادی انجام شد.
در این آئین رهاسازی، دکتر محدث قاسمی معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده به عنوان نماینده تحقیقات شرکت نمود. وزیر جهادکشاورزی نیز به صورت برخط در این مراسم شرکت نموده و از فعالیت های همه ارگان های موثر در حفظ ذخایر طبیعی و بازسازی ذخایر آبزیان و همچنین همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سایر جوامع علمی و اجرایی مرتبط تقدیر نمود.
دکتر عباسی، استاندار گیلان برلزوم حفظ زیست بوم طبیعی و آلوده نکردن منابع آبی که علاوه بر تامین محیط زندگی مناسب آبزیان و بقای گونه های بومی در بهبود شرایط زندگی ساحل نشینان موثر است تاکید کرد. در ادامه ایشان با اهمیت دانستن بازسازی ذخایر آبزیان از فعالیت های شیلات و مراکز تحقیقاتی شیلات استان گیلان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت تقدیر نمود.
دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران ضمن تشریح فعالیت های سازمان شیلات در حوزه های مختلف بویژه حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان اعلام کرد: بازسازی ذخایر تنها تعامل مثبت انسان با طبیعت برای کمک به حفظ منابع طبیعی آبزیان بوده و در قبال برداشت و صید از طبیعت با تخصیص اعتبارات بسیار و تلاش شبانه روزی کارکنان و کارشناسان مراکز بازسازی ذخایر و شیلات در استان های شمالی و جنوبی به حفظ محیط زیست پایدار کمک می کند.
در این مراسم دانش آموزان منطقه کلاچای به صورت نمادین در رهاسازی بچه ماهیان مشارکت نمودند.