به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی روز یکشنبه 21 خرداد ماه 1403 همزمان با نخستین روز هفته جهاد کشاورزی با نام"جهاد کشاورزی، مشارکت جوانان و نخبگان" نشستی با حضور نخبگان و جوانان فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی استان گیلان و دکتر صالح محمدی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار گردید.
در این نشست رییس سازمان با اشاره به فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی از تلاش تولیدکنندگان قدردانی کرد و تامین امنیت غذایی با رویکرد علم و دانش جزو وظایف اساسی بخش کشاورزی دانست.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی جهان، تغییرات آب و هوایی و چالش‌های تامین غذا و امنیت غذایی افزود باید به سمت کشاورزی هوشمندانه حرکت کرد تا کشور در آینده با چالش غذا مواجه نگردد.وی با تاکید بر لزوم اتکا به منابع و امکانات با رویکردهای علمی و دانش بنیان اذعان کرد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر شوند.