به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،سخنرانی علمی تحت عنوان " کاربرد ریز جلبکها در صنعت غذای روز دنیا "توسط خانم دکتر رودابه روفچائی از محققین این پژوهشکده در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری برگزار شد. در این سمینار جدید ترین دست آوردهای کاربرد ریز جلبک در ماههای اخیر بر اساس جدیدترین مقالات به چاپ رسیده بیان شد و نمونه هائی از جدیدترین محصولات در صنعت غذائی مورد بررسی قرار گرفت. از مهمترین آنها تولید خاویار بر پایه ریز جلبک که در نمایشگاه صنایع غذائی ژنوتوسط شرکت گرین کو لب به بازار عرضه شد . همسو بودن با شبکه تحقیقاتی دنیا ، شرکت در همایشها و دوره­های آموزشی به روز نیز در این راستا مورد بحث قرار گرفت.