بررسی پویایی جمعیت صدف آنودونت تالاب انزلی

مجری: محمدصیادبورانی بخش تخصصی: آبزی پروری سال اجرا: 1393 همکاران: علی اصغرخانی پور، علیرضا میرزاجانی، محدثه احمدنژاد، فریدون چکمه دوز،تورج سهرابی ، تورج ولی نسب، فریدون عوفی، آرزو وهاب نژاد، علیرضا ولی پور، مهدی گلشن

ادامه مطلب
زیست شناسی تولید مثل صدف آنودونت در حوضه تالاب انزلی

مجری: محدثه احمدنژاد بخش تخصصی: آبزی پروری سال اجرا: 1393 همکاران: محمد صيادبورانی، همايون حسين زاده صحافي، حسين خارا، سهراب دژنديان، غلامرضا مهديزاده، فرشاد ماهي صفت، بهمن محمدي تبار، عباس رضا نژاد، سيد ابراهيم صفوي، سپيده ملکي شمالي، مريم حسني مقدم .

ادامه مطلب
مقایسه خصوصیات کیفی Fish paste تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و...

مجری: قربان زارع گشتی بخش تخصصی: فرآوری آبزیان سال اجرا: 1392 همکاران: عباسعلی مطلبی، علی اصغر خانی پور، یزدان مرادی، سیدحسن جلیلی، فریدون رفیع پور، افشین فهیم، مینا سیف زاده، فرشته خدابنده، فرحناز لکزایی، فاطمه نوغانی، صغری کمالی، معصومه رهنما، مینا احمدی.

ادامه مطلب
تدوین نقشه راه توسعه فرآوری آبزیان

مجری: علی اصغر خانی پور بخش تخصصی: فرآوری آبزیان سال اجرا: 1392 همکاران: عباسعلی مطلبی، یزدان مرادی، حمیدرضا شاه محمدی، قربان زارع گشتی، سیدحسن جلیلی، فریدون رفیع پور، هادی ارشاد لنگرودی، کامران زلفی نژاد، عیسی گلشاهی، علیرضا قربانی، محمود وطن دوست، مینا سیف زاده، فرحناز...

ادامه مطلب
تولید میکروکپسول روغن ماهی کیلکا برای مصارف غذایی و دارویی با استفاده از پپتیدهای زیست فعال ژلاتین استحصالی...

مجری: سیدحسن جلیلی بخش تخصصی: فرآوری آبزیان سال اجرا: 1392 همکاران: عباسعلی مطلبی، علی اصغر خانی پور، یزدان مرادی، پرویز کاووسی، سمانه پژوهان مهر،سید پژمان حسینی، فریدون رفیع پور، قربان زارع گشتی، صغری کمالی، فاطمه نوغانی، فرشته خدابنده، مینا احمدی، معصومه رهنما

ادامه مطلب
بررسی وضعیت آلاینده های شیمیایی (فلزات سنگین، سموم کشاورزی) بر روی بافت ماهی قزل آلا

مجری: مینا سیف زاده بخش تخصصی: فرآوری سال اجراء: 1392 همکاران: علی اصغر خانی پور ، یزدان مرادی ، قربان زارع گشتی، فریدون رفیع پور، حمید رضا شاه محمدی، عیسی گلشاهی، شهرام صفی یاری، تورج رئوفی، رضا روار، صغری کمالی، فاطمه نوغانی، فرشته خدابنده، معصومه رهنما، کیوان عباسی،...

ادامه مطلب
بررسی وضعیت تجمع فلزات سنگین موجود در بافت خوراکی برخی از ماهیان تالاب بین المللی بندرانزلی

مجری: علی اصغر خانی پور بخش تخصصی: فرآوری آبزیان سال اجرا: 1392 همکاران: حمیدرضا شاهمحمدی، عباسعلی مطلبی، فرحناز لکزایی، قربان زارع گشتی، فریدون رفیع پور ،یزدان مرادی، فرشته خدابنده، سیدمحمد تکریمی، کامبیز خدمتی، علیرضا یوسفی،کامران زلفی نژاد ، فاطمه نوغانی، معصومه...

ادامه مطلب
بررسی ارزش غذایی، میزان پذیرش و عمر ماندگاری کلوچه ماهی (Fish Patty) تولید شده با FPC ماهی سیم ارس Abramis...

مجری: علی اصغر خانی پور بخش تخصصی: فرآوری آبزیان سال اجرا: 1392 همکاران: حمیدرضا شاهمحمدی، انوشه کوچکیان، رضا عبدموسوی، سیدحسن جلیلی، قربان زارع گشتی، امیررضا شویک لو، کامران زلفی نژاد، فریدون رفیع پور، مینا سیف زاده، فرشته خدابنده، فاطمه نوغانی، صغری کمالی، فرحناز...

ادامه مطلب